Venter I barn?

I venter barn. Tillykke. I går en dejlig tid i møde. Der er dog en del, man som nybagte forældre skal have styr på, inden den lille ny kommer til verden. Hvem skal for eksempel tage barslen, og hvad skal den lille hedde?

Mors barsel? Fars barsel? Fælles barsel?

Mange har en tendens til at gøre barselsperioden op i penge. Underforstået, at de prioriteringer I gør jer som familie om, hvem der skal tage hovedparten af barslen, udelukkende handler om økonomi. Hvis indkomst kan bedst undværes i en længere periode? Men har I overvejet, at den, der tager hele barslen, inklusive perioden på dagpenge, på sigt mister en del på pensionen? Har I råd til det? Husk, at det at få et lille barn, handler om meget andet en økonomi.

At tage barsel er en investering for livet og en tid, hvor du som forælder kan være der 100% for dit barn. Den tid I får sammen, kommer aldrig tilbage. De fleste tager tiden med mor for selvfølgelig, men alenetid med far gavner i den grad også relationen mellem barn og forældre. Så overvej nøje om I har råd til, at den ene forælder bliver holdt ude af barslen.

Undersøg jeres optioner før I tager en beslutning. Hvad siger jeres respektive arbejdsgivere? Er de villige til at betale pension, for den periode, hvor barslen foregår på dagpenge? Er der mulighed for en fleksibel barsel, hvor mor og far kan skiftes til at tage barselsdage, så tilknytningen til arbejdsmarkedet bevares for begge parter? Kig på om der områder i jeres hverdag, som I skal omlægge for at få råd til dagpenge – Læs mere om dagpengesatsen her.

Hvad skal barnet hedde?

Der er også andre ting at tænke på, når man skal være forældre. Noget der kan give diskussioner, fordi alle har en holdning, er barnets navn. Nogle familier har særlige traditioner for, hvad den førstefødte skal hedde eller for at opkalde nyfødte børn i familien efter familiemedlemmer. Når disse traditioner mødes i en lille ny familie, kan det give anledning til gråd og tænders gnislen.

Så forbered jer. Sæt jer ind i reglerne for navngivning og gør jeres research. Skriv de navne ned, som I hver især tænker på. Lad nu vær med at vente til barnet først er her. Man kan ikke lade være med at kalde den lille ny et eller andet, måske bare et kælenavn. Problemet er, at navne, også selv om de ikke er planlagte, har det med at hænge ved. Så tænk jer om. I kan naturligvis godt have et par gode drenge- og pigenavne i spil til det sidste. Måske finder I endda ud af, når barnet kommer, at det snarere var en Jens end en Leo.

Har jeres familier en stærk tradition eller holdning til et navn, så omgå den eventuelt ved at give jeres søn eller datter et mellemnavn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *